Area main nature reserve@2x Hunneröds mosse och Frisbjär

I det mjukt böljande backlandskapet i sydvästra Skåne ligger Hunneröds mosse, ett varierat område med torra betade marker, våtmarksområden med kärr och lövsumpskog och bokskog. Här pågår varje sommar ett spännande triangeldrama mellan en växt, en fjäril och myror.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Naturkartan medium

Emil Hellström

Naturkartan

Information hämtad från öppna data