Hunneröds mosse och Frisbjär

I det mjukt böljande backlandskapet i sydvästra Skåne ligger Hunneröds mosse, ett varierat område med torra betade marker, våtmarksområden med kärr och lövsumpskog och bokskog. Här pågår varje sommar ett spännande triangeldrama mellan en växt, en fjäril och myror.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Emil Hellström

Naturkartan

Information hämtad från öppna datakällor till Naturkartan.se

Vill dit
Var där
Kommentera