Area main nature@2x Jungfrusundsåsen

Jungfrusundsåsen är ett naturområde med många fina naturkvaliteter i Ekerö tätort. Ett område för många olika fritidsaktiviteter. Det är vår förhoppning att åsen skall inom snar framtid kunna avsättas som ett kommunalt naturreservat. Som ett led i förberedelserna för detta har MNF och andra föreningar varit engagerade i kommunens projekt ”Tätortsnära natur” med rubriken ”Lokala naturvårdssatsningen” som syftar till att förstärka åsens naturvärden och rekreationsvärden. Den 11 maj 2008 invigdes Jungfrusundsåsens friluftsområde.

Att göra:
  • Area main nature@2x Friluftsområde

Kontakta oss

Naturkartan medium

Emil Hellström

Naturkartan

Information hämtad från öppna data