Area main nature reserve@2x Käringahejan naturreservat

Här störtar dalgången brant ner mot Mörrumsån och fina vandringsleder följer stränderna där det finns vackra rastplatser.

Utmed ån finns mindre rester av tidigare slåtter- och betesmarker. Man har också utnyttjat vattnets kraft och i områdets södra del finns en benstamp från 1877 som användes för krossa benmjöl för växtgödning. Benstampen var i drift till 1914, och byggnaden är idag restaurerad. Utmed ån finns gott om kulturhistoriska lämningar till exempel flera kvarngrunder.

Mörrumsån är ett av Sveriges artrikaste vattendrag, internationellt känd för sitt laxfiske. Ån rinner genom en sprickdal och på långa sträckor forsar vattnet skummande fram. I de branta sluttningarna växer naturskogar med tall, bok och ek.

Reservatsregler hittar du via länken nedan, men t.ex. får du inte släppa hund lös, tälta eller ställa upp husvagn eller husbil, göra uppe eld annat än på anvisad plats och rida och cykla annat än på härför upplåtna vägar.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Genom det 4.5 km långa naturreservatet flyter Mörrumsån i en djup sprickdal. Du kör norrut från Svängsta till Hemsjö. Följ hänvisningarna, parkering finns både på västra och östra sidan om Mörrumsån. Du kan också fortsätta norrut, sväng mot Ebbamåla. Parkering finns på båda sidor om ån.

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby

  • Dmts2tho21wjnel80ogd

    47 naturreservat i Biosfärområde Blekinge Arkipelag

    ARK56 - Blekinges länkade kustleder 10 sep

    Inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag hittar du 47 naturreservat som alla erbjuder olika, men lika fantastiska naturupplevelser. Många av dem finns längs och runt lederna för vandring, paddling, cykling och segling i ARK56 - och många har en egen vandringsrunda med fina rast- och grillplatser. Alla är värda ett besök, oavsett om du gör en dagsutflykt eller är på ett längre äventyr längs lederna. Via länkarna i kartan kan du läsa mer om varje reservat, hitta vandringsrundo...