Area main nature reserve@2x Knivsås-Borelund

Naturreservatet som ligger strax öster om Dalby har fått sin särprägel genom de rullstensåsar som löper genom reservatet. Här kan man vandra uppe på åsens rygg genom en gles bokskog och ut på uråldriga betesmarker. Som avslutning kan man sedan ta sig ett dopp i det vattenfyllda stenbrottet eller vila bland väldoftande timjan på Lunnarps fälad.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Naturkartan medium

Emil Hellström

Naturkartan

Information hämtad från öppna data