Listershuvud naturreservat

Listershuvud är ett av flera berg på Listerlandet som höjer sig över den omgivande jordbruksmarken. För 75-65 miljoner år sedan var dessa restberg öar i ett varmt hav. De kalkhaltiga sedimenten som då avlagrades på havets botten ligger djupt under dagens marknivå men påverkar än idag vegetation och markförhållanden. Toppen ligger ca 80 meter över havet och härifrån har man en vidsträckt utsikt över Hanöbukten och Listerlandet. Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Vill dit
  • 20200802231934 4 199f33r.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
  • 20200510172423 4 pqf0v3.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
  • 20200503135946 4 1k4p9sj.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
  • 20200905003719 profilepic.jpeg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
  • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
  • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera