Area main nature reserve@2x Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd

Mitt uppe på Söderåsen ligger en plats med riktig vildmarkskänsla. På Traneröds mosse finns chansen att uppleva en bit norrländsk natur utan att resa alltför långt bort. Högmossen bildar en stor, öppen plats innesluten av den omgivande granskogen. Ute på mosseplanet finns bara enstaka träd men här hittar man både hjortron och spelande enkelbeckasin. På spångad led kan man vandra bland gungfly och vitmossor. Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Naturkartan medium

Emil Hellström

Naturkartan

Information hämtad från öppna data