Area main nature reserve@2x Vens backafall

Runt Ven lindar sig naturreservatet Vens backafall som ett grönt band. Det är de branta sluttningarna ned mot havet som på Ven kallas för backafall. De omsluter Vens svagt böljande jordbrukslandskap med stup som på sina ställen är upp till 40 meter. Från kanten av sluttningarna har man en fantastisk utsikt över havet med Sverige och Danmark i fjärran. Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Naturkartan medium

Emil Hellström

Naturkartan

Information hämtad från öppna data