Area main nature reserve@2x Amboberget naturreservat

Bergbranten är drygt en och en halv kilometer lång och det finns flera kraftiga stup omväxlande med rasbranter och blockiga sluttningar. På sina håll är utsikten hänförande. Skogen är till största delen mycket gammal. I bergbranterna växer mest tall, men också björk, asp och rönn som på hösten ger Amboberget en färgrik skrud. På krönet växer barrskog med över 300 år gamla tallar. I äldre tider brann milor i skogen nedanför berget, än i dag syns rester efter kolbottnar och kolarkojor där. Träden på höjden var svårtillgängliga och lämnades däremot ifred.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Från väg 50, sväng av västerut vid rastplatsen i Skärmarboda. Tag höger och kör ca 2 km mot Skymhyttan. Sväng vänster och kör knappt 2 km. I Rökärr, sväng höger och fortsätt till vändplanen. Reservatet ligger ca 100 söder om vändplanen.

Kontakta oss

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200208161624 4 1519i2r
 • 20190616010243 4 1r58l8o
 • Default avatar
 • 20181129170403 4 w9dpdq
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20151013105014 3 o5uvy9
 • Default avatar
Var där
 • 20200128011726 4 y11mkw
 • Default avatar
 • 20200208161624 4 1519i2r
 • Default avatar
Kommentera
 • Default avatar

  Anne Freyburger

  Alldeles underbart här uppe på toppen av berget,letar efter gammeltallar på nervägen

  nästan 2 år