Ånnarote naturreservat

Den gamla barrskogen har fått sköta sig själv under lång tid och är artrik, med flera sällsynta mossor, lavar och svampar. Terrängen i Ånnarotes naturreservat är småkuperad och klädd av en gammal granskog med inslag av månghundraåriga tallar. Mellan kullarna ligger små trädklädda myrar. Övergångarna mellan skog och myr är spännande och artrika. Skogen har fått utvecklats i fred i omkring 100 år och börjar få tydliga drag av naturskog med träd i olika åldrar. De äldsta granarna är närmare 150 år och det finns gott om luckor och död ved.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Från Örebro kör mot Närkes Kil, sväng av mot Klockhammar och kör mot Bocksboda. Efter du passerat Bocksboda är det bara drygt 200 meter kvar till naturreservatets parkering.

Kontakta oss

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000