Area main nature reserve@2x Berga äng

Berga ”äng” var en slåtteräng med lövträd, som redan 1942 skyddades som domänreservat. Då ängen inte fortsatte att slåttras eller betas växte den gradvis igen till en tät lövskog med ek som dominerande trädslag. Området är mest tillgängligt om våren innan löven slagit ut. Då är fåglarnas sångkör mäktig under trädkronorna. En åkerväg leder fram till reservatets södra gräns, men det finns inga markerade leder eller stigar inom området.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Från Sköllersta, fortsätt österut på riksväg 52. Kör förbi skylt ”Naturreservat Kvismaren” och ta strax höger mot ”Köpsta”. Kör 300 meter och parkera vid en liten stig som går in mot ängen till vänster.

Kontakta oss

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000