Area main nature reserve@2x Björkön

Björkön är en av dom större öarna i Hjälmaren. Det är en lövskogsklädd ö, där delar av skogen innehåller riktigt gamla träd av ek, lind och ask. Tidigare har det funnits en gård ute på ön där man odlade marken och hade djur som betade i skogen. Det öppna odlingslandskapet finns kvar på mitten av ön. Naturreservatet omfattar även omkringliggande vattenområde och mindre öar runt Björkön.

Björködagarna

Örebro kommun har för avsikt att denna sommar arrangera båtturer ut till Björkön. På grund av Corona restriktioner så kommer dock inga båtturer att gå under början av sommaren. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att planera in nya båtturer så snart rekommendationerna tillåter det.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Till Björkön tar du dig med båt, kanot eller kajak. Idag finns en entré på södra delen av ön i Björksundet. Från farleden tar du av norrut och in i en skyddad vik där en stor brygga för angöring med båt finns.

Kontakta oss

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

  • Kz9tdavgnmn9yvpxeqlh

    Björkön redo för besök!

    Örebro kommun 10 jun

    Nu finns anläggningar klara för besökare på Björkön. Under våren har det byggts för fullt i vårt nyaste naturreservat som ligger ute i Hjälmarelandskapet. Rastplatser, vindskydd, toalett och bryggor är nu redo för den som vill ta en utflykt hit!