Brevens tallskogar

Brevens tallskogar är ett stort skogsområde med myrar, sjöar och tjärnar strax söder om Brevens bruk. Här finns stora områden med gammal, gles tallskog, en naturtyp som hör till ovanligheterna i dagens skogslandskap. Stormossen är platsen för länets största kända orrlek. Naturreservatet består av två delar, en del i Örebro län och en del i Östergötlands län.

Reservatet har ännu inte iordningställda stigar och anordningar för besökaren.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 3 km söder om Brevens bruk.

Kontakta oss

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

Vill dit
Var där
Kommentera
  • David Eklund

    Bra markeringar runt hela slingan trots att de inte finns några stigar. Jättetrevligt område.

    mer än ett år