Area main nature reserve@2x Derbol naturreservat

Derbol ligger strax öster om Hampetorp och är ett fint exempel på det rika natur- och kulturlandskapet vid Hjälmaren. Här finns ljusa ängsbackar och lövdungar som ger en mjuk övergång till stranden, men också hassellundarna med stora lövträd.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
  • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Hitta hit:

Derbol ligger på östra sidan om Hampetorp. Parkering till reservatet finns vid färjelägret där färjan till Vinön går. Länstrafiken Örebros bussar går till Hampetorps färjeläger. Därifrån leder en stig in i reservatets västra del.

Kontakta oss

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000