Dunderklintarna naturreservat

Dunderklintarna är ett stort vildmarksområde med gammelskog och myrar. På våren spelar orrarna ute på Dammsjömossen och med lite tur kan du stöta på både järpe och tretåig hackspett. Reservatet är också rikt på kulturlämningar som visar att skogen inte alltid varit så orörd som idag.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet är tillgängligt till fots från flera håll. Lättast är att gå in via Bergslagsleden från väster eller öster. Kortaste biten till fots har man från väster. Från E18 åker man via Leken och Klunkhyttan på vägen som passerar Torptjärn mot Villingsbergs skjutfält. Bergslagsleden leder in mot reservatet, där vägen korsar gränsen till skjutfältet.

Kontakta oss

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000