Grundholmarna naturreservat

Grundholmarna består av fyra mindre öar av vilka tre är förbundna med 60–70 meter långa revlar. Den fjärde ön – Stallgården – saknar landförbindelse med de övriga öarna. Grus- och sandrevlarna ligger vid högvattenstånd i Hjälmaren helt under vatten, medan man vid normalvatten kan vandra torrskodd på de smala revlarna från den ena ön till den andra. För att skydda fågellivet på den sydligaste ön Stallgården, har Länsstyrelsen fastställt förbud att beträda ön under tiden 1 april–15 augusti.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära toalett

Kontakta oss

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000