Hässlebyskogen naturreservat

Hässlebyskogen består av tät granskog med vacker vårblomning av blåsippor, ovanliga svampar och spännande blockområden. Här finns även öppna beteshagar med vackra trädbeväxta odlingsrösen.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Hitta hit:

Hässelbyskogen ligger i utkanten av Hovsta, cirka 9 kilometer norr om Örebro centrum. Kör väg 50 mot Falun och sväng sedan av mot Hovsta centrum. Parkering finns vid Lundhagskyrkan. Eller ta bussen till Hovsta centrum. Entré till reservatet ligger cirka 80 meter norr om hållplatsen.

Kontakta oss

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000