Kalkberget naturreservat

En gammal barrskog står här på en berggrund med inslag av kalksten. Syftet med reservatet är att bevara en rik och värdefull flora. Här finns en mängd arter som gynnas av kalkrikedomen och av att växa i den sydvända sluttningen.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Ta av mot Limberget efter vägen mellan Lannafors och Garphyttan. Reservatet ligger mellan grustaget och det gamla kalkbrottet. Det saknas möjlighet att parkera vid reservatet.

Kontakta oss

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000