Kanterboda naturreservat

Naturreservatet Kanterboda ligger i Kilsbergens sluttning. Naturreservatet kom ursprungligen till för att skydda det bestånd av idegran som växer ymnigt i området. På senare år har naturreservatet utvidgats avsevärt till att omfatta mer av de ovanliga naturtyperna kalkbarrskog och rikkärr. Inom reservatet finns även en fornborg och ett par före detta kalkbrott. Här är mycket artrikt.

Reservatet omfattar ett mindre skogs- och våtmarksområde söder om vägen till Suttarboda. Inom reservatet finns även en fornborg och ett par före detta kalkbrott. Reservatet omfattar ett stort antal naturtyper, hällmarkstallskog, frisk granskog, sumpig barrskog, rikkärr, blandskog av lövträd och barrträd och området är mycket artrikt.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Från Garphyttan, kör mot Lannafors. Ta av mot Suttarboda. Efter några hundra meter, se skylt på vänster sida.

Kontakta oss

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000