Kåviängen naturreservat

Kåviängen är inte längre en äng i kulturhistorisk mening. Området utgörs av en gles lövskog med många hasselbuskar – en ”hassellund”. För 100 år sedan utgjorde Kåviängen en del av en slåtteräng, som även inbegrep den låglänta marken österut, längs Lillån. Det är framför allt vårfloran som är utmärkande för Kåviängen. Då möts du av ett hav av blå- och vitsippor.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Från Örebro åker du norrut på RV 50. Ta vänster i Lillåns samhälle och passera över järnvägen. Härifrån är det ca 3,7 km fram till reservatet. Håll mot Kåvi i vägkorsning. Skylt och parkering finns vid sidan av vägen.

Kontakta oss

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000