Area main nature reserve@2x Kvarnbäcken-Lerkesån naturreservat

I Kvarnbäcken–Lerkesån finns ett av länets finaste bestånd av flodpärlmussla. I bäcken finns även öring och stensimpa och på stenarna växer sällsynta mossor. Områdets vattenkraft har använts av människan i många hundra år för olika ändamål. På grund av den sällsynta flodpärlmusslan ingår reservatet i Natura 2000, som är EU:s nätverk för värdefull natur.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Kvarnbäcken-Lärkesån rinner från söder mot norr i dalstråket öster om Pershyttan. Åk från Nora mot Pershyttan och sväng av mot slalombacken vid Digerberget. Ån rinner förbi omedelbart väster om parkeringen till skidbacken.

Kontakta oss

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000