Latorpsängarna naturreservat

Besök gärna naturreservatet Latorpsängarna i slutet av maj – början av juni. Då blommar guckuskon, Sveriges allra största orkidé. Reservatet ingår i Natura 2000, som är EU:s nätverk för värdefull natur.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Hitta hit:

Från Örebro, åk mot Garphyttan, ta av mot Latorp. Reservatet ligger efter några hundra meter på höger sida.

Kontakta oss

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000