Markaskogen naturreservat

Markaskogen ger "storskogskänsla" med gammal granskog, hällmarker och små myrpartier. I norra delen finns rika våtmarker i ett öppet beteslandskap. Här finns motionsspår, mountainbikespår, utegym och skidspår på vintrarna. Områdets storlek gör att man trots alla aktiviteter kan komma ifrån och få en ostörd stund i skogen eller ute på myrarna.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Hitta hit:

Kör väg 207 söderut och sväng vid universitetet in på Åstadalsvägen. En större parkering finns på vänster sida efter studentbostäderna. Med buss kan du ta dig till Universitetet, och därifrån vandra ner till reservatet. Med buss nummer 2 och 3 kan du också ta dig till hållplatsen Rundstigen, precis vid den parkering som nämns ovan.

Kontakta oss

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000