Öknaskogen naturreservat

Här finns en inbjudande barrskog som är ett populärt friluftsområde för de intilliggande bostadsområdena. Ett elljusspår löper genom blåbärsgranskog, tallmyrar med doftande skvattram och fuktiga sänkor med lövskog. I östra kanten finns en kulle som vintertid förvandlas till pulkabacke.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Hitta hit:

Öknaskogen ligger intill bostadsområdet Lundby, ca 7 km från Örebro centrum. Kommer du med bil så kan du köra igenom företagsområdet Boglundsängen och sedan svänga av mot Vivalla och Lundby. Följer du vägen Vivallaringen så kommer du till områdets parkering. Med buss du dig till Lundby centrum. Följer du sedan gång- och cykel-vägen västerut kommer du till reservatet efter ca 500 meter.

Kontakta oss

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000