Olles hage naturreservat

En liten lövskog med fantastiskt fågelliv och en trevlig promenadslinga. Skogen har stått orörd i mer än 50 år och innehåller därför mycket död ved. I veden trivs skalbaggar och andra insekter. De lockar hit en mängd fåglar som utnyttjar det rika skafferiet! Reservatet ingår i Natura 2000, som är EU:s nätverk för värdefull natur.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära kollektivtrafik
Hitta hit:

Olles hage ligger väster om Odensbacken, i den östra kanten av Askers by. Åk väg 51/52 från Örebro mot Katrineholm. Innan Odensbacken, sväng höger mot Askers by, där det är skyltat till Olles hage. Bussen tar dig till Asker byväg. Därifrån går du söderut på Tångsättersvägen. Sväng sedan till vänster in på skogsslingan, efter cirka 550 meter är du framme vid reservatets entré.

Kontakta oss

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000