Ramshytte ängar

Reservatet innehåller ängsmark, betesmark, äldre lövskog, granskog en våtmark och flera rester av äldre tiders brukande i form av odlingsrösen och stengrunder. Området kan ses som en rest av ett landskap som under 17-1800 talet var en vanlig syn i Kilsbergen, men som det idag inte finns mycket kvar av.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Naturreservatet ligger i Ramshyttan, ca 2,5 mil norr om Örebro och 1 mil söder om Nora.

Kontakta oss

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000