Röbergshagemossen

Naturreservatet Röbergshagemossen bildades 2014 och ligger i Nora och Örebro kommuner, i nordöstra delen av Kilsbergen. I området finns värdefulla naturskogar omväxlande med myrmarker. Reservatet ingår i Natura 2000, som är EU:s nätverk för värdefull natur.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000