Krokshults vandringsled, etapp 1

I Krokshultbygden möter du ett levande natur- och kulturlandskap. Det traditionella sättet att bruka marken lever ännu kvar och gör bygden unik i många avseenden. Med sitt rika och varierande odlingslandskap klassas bygden som riksintresse.

För att ge alla en möjlighet att se och uppleva det här genuint småländska landskapet har Krokshultsbygdens vandringsled ställts i ordning. Leden är 18 km lång och märkt med röda markeringar. Det tar ungefär fem timmar att gå hela leden men om man önskar så kan man gå en av de tre kortare etapperna.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 7.2 km