Biskopstuna

Biskopstuna är en medeltida borgruin i Österskär. Borgen kan ha uppförts redan under 1200-talets slut av ärkebiskopen i Uppsala som då ägde gården Tuna. Du kan besöka borgen genom att låna nyckeln på Österåkers bibliotek. Sommartid 2018–2020 genomförs en arkeologisk forskningsundersökning och amatörarkeologiska kurser vid borgen.

Fakta

Arkeologiska utgrävningar 2018-2020 Den arkeologiska forskningsundersökningen pågår sommartid i borgruinens omgivningar. Hittills har delar av de plana gräsytorna söder och sydväst om borgruinen undersökts. I samband med undersökningen arrangeras amatörarkeologiska kurser. Kurserna har varit två-fyra dagar långa och omfattat utbildning, fältarbete och uppföljning av resultaten. Kursen leds av arkeologerna Ann-Mari Hållans Stenholm och Lena Beronius-Jörpeland från Arkeologerna. 2018 medverkade 42 kursdeltagare och 2019 48 stycken.

Faciliteter:
  • Forn-/kulturminne