Blå leden Etapp 4 (Prästfjärden - Domarudden)

Etappen som är cirka 7km sträcker sig mellan Prästfjärden och Domarudden. Etappen är variationsrik och går igenom både bostadsområden och Röllingby backar med kulturhistoriska lämningar. Leden går vidare genom både skogs- och ängsmark förbi Gillmyra vidare upp mot Domaudden med både servering och bad.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 7.5 km