Röllingby backar och Hacksta friluftsområde

Röllingby backar i Åkersberga utgörs av några stora blandskogsbevuxna kullar. Rikligt med gläntor ger området en halvöppen karaktär. Backarna är omgivna av åkrar och utgör ett vackert inslag i landskapsbilden. Flera fornminnen finns i området, bl a ett stort järnåldersgravfält i den sydvästra delen. Här finns ängspartier av torr- och frisktyp med en flora bestående av arter som brudbröd, johannesört, timotej, luddhavre, hundäxing, hampdån, prästkrage samt liten och stor blåklocka. I skogen i nordost växer två små bestånd av orkidéerna nattviol och Jungfru Marie nycklar. Blå leden passer delvis igenom området.

Hackstaspåren ligger alldeles intill Röllingby backar. Här finns kanske kommunens backigaste spår för den som vill ha en riktig utmaning samt en frisbeegolfbana.

Att göra:
  • Djur
  • Kulturmiljö
  • Vandring
  • Naturvärde
  • Löpning
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
  • Barnvagnstillgängligt
Hitta hit:

Roslagsbanan till Åkersberga..