Rydboholms ekhage

Rydboholms ekhage är ett Natura 2000-området och ligger på en udde vid Kyrkfjärdens nord-östra strand. Norr om udden utbreder sig ett herrgårdslandskap i anslutning till Rydboholms slott. Runt slottet finns en park med lindalléer och ädellövsområden. Hagen består ekbeklädda kullar och lägre partier med en mer öppen karaktär. På udden finns vassar, alridåer och smala strandängsremsor.

Hitta hit:

Man kan ta sig till ekhagen på flera sätt. Ett alternativ är att ta bussen eller bilen till Kulla vägskäl. Därifrån kan du vandra på Blå leden cirka 800 meter. I höjd med Säby gör du en avstickare genom skogen och längs åkerkanten cirka 500 meter.