Källmyren

Här kan du uppleva gammal skog och våtmarker med flera fina växter som bara finns i marker med mycket kalk i. Källmyren är ett rikkärr, det vill säga en våtmark som är påverkad av grundvatten med mycket kalk i. Skogen har växt upp efter brand och är mellan 170 och 200 år gammal granskog. Enstaka äldre tallar kan du få se. På historiska kartor syns det att markerna till stor del användes för slåtter av gräs och örter till vinterfoder åt djuren. Våtmarker och näringsrika skogar är värdefulla typer av natur. Hela området har tagits med i Europeiska nätverket för värdefull natur, Natura 2000.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära kollektivtrafik
Hitta hit:

Följ väg E45 från Östersund, i cirka nio kilometer mot nordost, till en parkering till höger om E45 strax innan byn Kläppe. Därifrån är det promenad eller cykling cirka 500 meter längs skogsbilväg fram till naturreservatet. Området går även att nås med cirka 500 meters promenad från busshållplats vid E45:an.

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse