Place main church@2x Kyrkås gamla kyrka

Kyrkås gamla kyrka är en av Jämtlands minsta med endast 70 bänkplatser. Takstolarna i långhuset har daterats till år 1545. Runt om kyrkan ligger flera byggnader som är från tidigt 1800-tal, en av dem är idag hembygdsgård. Området är väldigt vackert med betesängar och skog runtomkring.

År 1845 invigdes den nya kyrkan, vilken redan två år tidigare tagits i bruk. Den gamla kyrkan övergavs och år 1844 försåldes klockstapel, gårdsmur och ett flertal av kyrkans inventarier på auktion. Dopfunt, predikstol, altaruppsats med altartavla samt klicka sparades och förvarades i den nya kyrkan.

År 1906 påbörjade man en restaurering av den öde kyrkan, som en tid bland annat hade fungerat som fårstall. Med hjälp av insamlade bidrag och frivilliga arbetsinsatser från hembygdsföreningens medlemmar och andra sockenbor kunde ett omfattande restaureringsarbete slutföras. Sedan predikstolen och andra delar av den gamla inredningen hade återinsatts i kyrkan och en ny klockstapel uppförts enligt gammal förebild, återinvigdes kyrkan den 5 juli 1959.

Fakta

Området sköts om av Kyrkås hembygdsförening.

Faciliteter:
  • Place main church@2x Kyrka
  • Place main attraction@2x Sevärdhet
  • Place main art@2x Konst/kultur
  • Place main archaeological@2x Forn-/kulturminne
Parkering:

I direkt anslutning till kyrkan finns endast en grusväg där man kan ställa bilen vid vägkanten. En större parkering finns vid Kyrkås nya kyrka ca 2 km bort.

Hitta hit:

Kör till Lungre och därifrån följ skyltarna.

Kontakta oss

Ostersund kommun logo

Mia Wiktor

Handläggare friluftsliv

Kultur- och fritidsförvaltningen Box 705 831 28 Östersund