Alvastra Klosterruin

Alvastra är ett cistercienserkloster grundat 1143 av drottning Ulvhild och kung Sverker d.ä. Kyrkan invigdes 1185 och klostret var verksamt fram till reformationen.

Grunden för klostret var en stor gård med många underlydande gårdar. Spår av en hallbyggnad från den vikingatida gården Alvastra har hittats i åkern nedanför klostret.

Den heliga Birgitta och hennes man Ulf bosatte sig vid Alvastra kloster på 1340-talet eftter en pilgrimsfärd till Santiago de Compostela. Ulf dog här och är begraven i ett kor på norra sidan av kyrkan. Makens död blev en vattendelare i Birgittas liv och hon fick sin kallelse att grunda Vadstena kloster som det första i en ny orden.

Faciliteter:
  • Forn-/kulturminne
  • Parkeringsplats