Trail main hiking@2x Åvikelandet, Östgötaleden

En anslutningsled genom Åsvikelandets naturreservat ut till Torrö.

Halvön Åsvikelandet i södra delen av Valdemarsviks kommun bjuder på vandring i mycket glest befolkad natur. Här blandas jordbrukslandskap med både inner- och ytterskärgård.

Leden går från Åsvik vid Edsviken och öster ut mot Torrö. Efter en fjärdedel av sträckan passeras raststugan vid Kråkvik, där du sommartid kan fylla på dricksvatten från en kran. Omkring 50 % av sträckan ut till Torrö består av grusväg och resten är stig. Leden är flack till måttligt kuperad.

Att göra:
  • Trail main hub@2x Nav
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 36.4 km