Tyresta naturreservat

I Tyresta naturreservat ingår Tyresta nationalpark och även om du aldrig når nationalparken under den här vandringen så är det samma skog som sträcker sig ut i reservatet. Tyrestaskogen är känd för att vara ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärden. Här vandrar du bland stora granar, tjock mossa, karg hällmark och vissa träd så gamla som 400 år.

Att göra:
  • Kulturmiljö

Kontakta oss

Logotyppilgrimscentrumst2 l

Pilgrimscentrum

Pilgrimscentrum, Tyresö församling, Kyrkvägen 6, 135 60 Tyresö