Gärdsgruvan naturreservat

Österängsåns flöde har här, under årtusendena, skapat en vacker och lumig ravin genom landskapet. Den är på sina ställen 250 meter bred och 20 meter djup. Gärdsgruvans naturreservat är en mindre "ganne" till Enåns naturreservat som ligger längre österut, och har liknande naturvärden.

Botten på ravinen har nyttjats för slåtter långt tillbaka i tiden av folket i Nedre Gärdsjö by. Namnet på reservatet är hämtad från en sådan slogplats. Slåttern har upphört för länge sedan och på ravinbotten finns nu en säregen miljö med omväxlande ”halvnaturlig” ängsmark uppblandad med björk och gran av varierande ålder.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Området ligger drygt 5 km nordöst om Rättvik.

Kontakta oss

Rättviks kommun

+46 (0)248-700 00