Östbjörka naturreservat

Här kan du uppleva mycket på liten yta - lummig granskog rik på blommande örter, mager tallskog med annorlunda flora och kulturlämningar i form av gamla kalkugnar. Östbjörka kalkberg är uppbyggt av revkalksten som bildats av koralldjur i det hav som täckte Siljansbygden för ca 350 miljoner år sedan.

Här finns gott om växter som trivs bra med all denna kalk, till exempel tibast, trolldruva, underviol, vårärt, grönkulla och dvärghäxört. I kalk­tallskogen som växer öster om ravinen kan man finna orkidén brud­sporre och den lilla ormbunken låsbräken.

Inom reservatet finns ett flertal ruiner efter gamla kalkugnar. Konsten att bränna kalk nådde Sverige under medeltiden. Kalken användes i murbruk, men även vid skinnberedning och som gödningsmedel.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Området ligger cirka en km norr om Östbjörka.

Kontakta oss

Rättviks kommun

+46 (0)248-700 00