Risröd naturreservat

Är det någonstans man ska åka för att njuta av den underbara orkidén guckusko, så är det till Risröd - eller som området också har kallats Råbergsängarna. Men var rädd om den känsliga blomman.

Risröd nyttjades fram tills för 100 år sedan av Nedre Gärdsjö by för slåtter. Idag växer här i stället en granskog, med inslag av tall och björk, som skiftar i karaktär mellan välskött produktionsskog och oskött naturskog.

Det är framför allt guckuskon, som här har ett av sina största bestånd i länet, som gjort området känt men här finns ytterligare ett 10-tal orkidéarter så som brudsporre, korallrot, grönkulla, skogsknipprot, spindelblomster och skogsfru.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Risröd ligger 5 km öster om Rättviks tätort.

Kontakta oss

Rättviks kommun

+46 (0)248-700 00