Trail main hiking@2x Färna-Flena grillstuga, Romboleden

Mellan Färna herrgård och Flena-hammarområdet finns en relativt välbevarad medeltida vägmiljö. Den är lättvandrad sånär som de sista 100 meter till Flena grillstuga där en del rötter förekommer.

Rödmarkerad fram till korsning med skogsbilväg. Passera rakt över skogsbilvägen.

Ett nerfallet träd mellan grillstugan och nya skogsbilvägen. Sveaskog. Rödmarkering fram till skogsbilvägen korsas.

Svårighetsgrad: Blå - medel
Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 2.2 km

Kontakta oss

Pilgrimsma%cc%88rke

Eva Dellemyr

  • Ohhhkyndrcy4xnbif7x3

    Till sommaren arrangeras en "provvandring" på Romboleden från Mälardalen till Älvdalen.

    Romboleden 5 mar

    Den medeltida Romboleden till Nidaros går norrut, genom Västmanland och Dalarna. Den 30 maj startar en grupp från Munktorp och en grupp från Västerås. Strax före midsommar beräknas vandrarna anlända till Älvdalen. Dagsetapperna varierar, räkna med ca två mil per dag. Det är första gången på modern tid som en sammanhållen vandring med möjlighet till övernattning erbjuds. Det är lokala krafter i samverkan utmed sträckan genom Västmanland och Dalarna som gör detta möjligt. M...