Trail main hiking@2x Färna-Flena grillstuga, Romboleden

Mellan Färna herrgård och Flena-hammarområdet finns en relativt välbevarad medeltida vägmiljö. Den är lättvandrad sånär som de sista 100 meter till Flena grillstuga där en del rötter förekommer.

Rödmarkerad fram till korsning med skogsbilväg. Passera rakt över skogsbilvägen.

Ett nerfallet träd mellan grillstugan och nya skogsbilvägen. Sveaskog. Rödmarkering fram till skogsbilvägen korsas.

Svårighetsgrad: Blå - medel
Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 2.2 km