Trail main hiking@2x Gusjöbäcken - Snöån, Romboleden

Först en bra stig på en välmärkt led, som ofta går över ganska nya hyggen, därefter går leden på en omärkt men vältrampad stig som kommer fram på en vändplan. Uppenbarligen kar KSO ingen data för denna led/stig varför leden markeras som en linje mellan de båda vändplatserna, vilket är lite förvirrande. Sedan följer 2 km skogsbilväg i huvudsak över hyggen, men det ger ju en viss utsikt i alla fall! Därefter går den på en fin stig (spår) där Romboledsmärket återfinns på flera ställen. När vi närmar oss Snöå bruk har leden uppenbarligen använts. Detta är en fin kilometer! Sedan kommer vi ut på skogsbilväg igen. Här säger kso att leden går upp på elljusspåret, men det visar sig att elljusspåret är en asfalterad rullskidbana. Det är ingen lämplig sträckning och man bör hålla sig på skogsbilvägen fran till Snöå bruk. (Framtiden för anläggningen är något oviss då kommunen vill sälja, men det torde vara svårt att få ekonomi i det för någon.) http://osm.quelltextlich.at/viewer-js.html?kml_url=http://taxelson.se/gpx/kml/6.kml

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring

Kontakta oss

Pilgrimsma%cc%88rke

Eva Dellemyr

  • Ohhhkyndrcy4xnbif7x3

    Till sommaren arrangeras en "provvandring" på Romboleden från Mälardalen till Älvdalen.

    Romboleden 5 mar

    Den medeltida Romboleden till Nidaros går norrut, genom Västmanland och Dalarna. Den 30 maj startar en grupp från Munktorp och en grupp från Västerås. Strax före midsommar beräknas vandrarna anlända till Älvdalen. Dagsetapperna varierar, räkna med ca två mil per dag. Det är första gången på modern tid som en sammanhållen vandring med möjlighet till övernattning erbjuds. Det är lokala krafter i samverkan utmed sträckan genom Västmanland och Dalarna som gör detta möjligt. M...