Place main culture@2x Lisjö brukskyrka

Lisjö och Larsansjö bruk hade sin storhetstid under 1700-talet. Tackjärnet hämtades från hyttorna kring Smedjebacken, Fagersta och Norberg. De tunga järntrasporterna sköttes mestadels av torpare under Lisjö säteri, vintertid med draghjälp av hästar och oxar.

I klensmedjan tillverkades liar, yxor, hästskor, oxskor, söm, spik, beslag och mycket mer. Mellan Lisjö bruk och Surahammar gick en järnväg kallad Lisjöbanan. År 1795 lät brukspatronen Warner Groen bygga en brukskyrka till förmån för brukets arbetare. I byggnaden, som idag är det som kvarstår från brukstiden, fanns även sju smedsbostäder med kök och kammare. På vardagarna användes kyrkans övervåning som skolsal.

År 1880 övergick kyrkan till Sura församling som lät renoverade den 1925. Högtidlig återinvigning hölls av dåvarande biskop Einar Billing. Klockstapeln byggdes 1928.

Lisjö brukskyrka förvaltas sedan 1979 av Stiftelsen Lisjö Brukskyrka.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
Kommunikationer:

Adress: Ursjötorpvägen 12, 735 91 Surahammar

Kontakta oss

Pilgrimsma%cc%88rke

Eva Dellemyr

  • Ohhhkyndrcy4xnbif7x3

    Till sommaren arrangeras en "provvandring" på Romboleden från Mälardalen till Älvdalen.

    Romboleden 5 mar

    Den medeltida Romboleden till Nidaros går norrut, genom Västmanland och Dalarna. Den 30 maj startar en grupp från Munktorp och en grupp från Västerås. Strax före midsommar beräknas vandrarna anlända till Älvdalen. Dagsetapperna varierar, räkna med ca två mil per dag. Det är första gången på modern tid som en sammanhållen vandring med möjlighet till övernattning erbjuds. Det är lokala krafter i samverkan utmed sträckan genom Västmanland och Dalarna som gör detta möjligt. M...