Trail main hiking@2x Norn-Söderbärke, Romboleden

Leden från Norn till Söderbärke går på gamla länsväg W 671, vägen är klassad som riksintresse för kulturmiljövården. Den här etappen lämpar sig för vandring eller cykling. Norns kapell är en kyrkobyggnad på Norns-bruk i dalarnas län. Kapellet är uppfört 1759 och var gudstjänstlokal för järnbruket med omnejd. Mellan 1640 och 1912 var Norn en egen församling, Norns bruksförsamling. https://www.svenskakyrkan.se/hedemora/norns-kapell Kapellet förvaltas, liksom resten av bruket, sedan 1979 av Föreningen Norns Bruks Vänner. https://www.norn.nu/

Att göra:
  • Trail main biking@2x Cykling
  • Trail main hiking@2x Vandring

Kontakta oss

Pilgrimsma%cc%88rke

Eva Dellemyr

  • Ohhhkyndrcy4xnbif7x3

    Till sommaren arrangeras en "provvandring" på Romboleden från Mälardalen till Älvdalen.

    Romboleden 5 mar

    Den medeltida Romboleden till Nidaros går norrut, genom Västmanland och Dalarna. Den 30 maj startar en grupp från Munktorp och en grupp från Västerås. Strax före midsommar beräknas vandrarna anlända till Älvdalen. Dagsetapperna varierar, räkna med ca två mil per dag. Det är första gången på modern tid som en sammanhållen vandring med möjlighet till övernattning erbjuds. Det är lokala krafter i samverkan utmed sträckan genom Västmanland och Dalarna som gör detta möjligt. M...