Olofskälla

Uluskelda i Kråkberg. Enligt Tomas Ljung, den enda källan som har anknytning till Den Helige Olof i Dalarna.

Brunnen-källan ligger inte invid nuvarande dragning av Romboleden genom Mora, utan vid byn Kråkberg. En av Moras äldsta byar. Här finns järnåldersgravfält och en tidigkristet gravfält! Byn var känd för järnproduktion. Myrmalm. Här var Järnbärarland.

Brunnen är stensatt med avsmalning mot öppningen!

Faciliteter:
  • Forn-/kulturminne
  • Pilgrimsservice

Kontakta oss

Pilgrimsma%cc%88rke

Eva Dellemyr