Trail main generic@2x Oxberg kapell till Evertsberg kapell

Vasalopps leden. Markering längs Vasaloppsleden. Pilgrims markering när man kommer till Vasaloppsled till man lämnar Vasaloppsled. Det ger två markeringar.

Parkering:

Vid Oxberg kapell samt Evertsbergkapell

  • Ohhhkyndrcy4xnbif7x3

    Till sommaren arrangeras en "provvandring" på Romboleden från Mälardalen till Älvdalen.

    Romboleden 5 mar

    Den medeltida Romboleden till Nidaros går norrut, genom Västmanland och Dalarna. Den 30 maj startar en grupp från Munktorp och en grupp från Västerås. Strax före midsommar beräknas vandrarna anlända till Älvdalen. Dagsetapperna varierar, räkna med ca två mil per dag. Det är första gången på modern tid som en sammanhållen vandring med möjlighet till övernattning erbjuds. Det är lokala krafter i samverkan utmed sträckan genom Västmanland och Dalarna som gör detta möjligt. M...