Place main culture@2x Skerike kyrka

Stenkyrkan i Skerike är en av de äldsta i Västeråstrakten, byggd omkring 1200, och dess långa historia är väl synlig i byggnaden. Från medeltiden utmärker sig det branta taket och det ståtliga korset på östväggen. Långhusets fönster fick sin storlek under 1750-talet, och ramarna i gjutjärn har ovanligt nog fått vara kvar från den tiden. Sakristian byggdes ut vid samma tid medan tornet tillkom i början av 1870-talet.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
Parkering:

Finns i anslutning till kyrkan.

Kommunikationer:

Skerike kyrka 1, 725 93 Västerås.

Kontakta oss

Pilgrimsma%cc%88rke

Eva Dellemyr

  • Ohhhkyndrcy4xnbif7x3

    Till sommaren arrangeras en "provvandring" på Romboleden från Mälardalen till Älvdalen.

    Romboleden 5 mar

    Den medeltida Romboleden till Nidaros går norrut, genom Västmanland och Dalarna. Den 30 maj startar en grupp från Munktorp och en grupp från Västerås. Strax före midsommar beräknas vandrarna anlända till Älvdalen. Dagsetapperna varierar, räkna med ca två mil per dag. Det är första gången på modern tid som en sammanhållen vandring med möjlighet till övernattning erbjuds. Det är lokala krafter i samverkan utmed sträckan genom Västmanland och Dalarna som gör detta möjligt. M...