Place main culture@2x Skultuna kyrka

Den nuvarande kyrkan byggdes omkring 1300 och bestod av långhus, sakristia och vapenhus. Utsidan av den medeltida kyrkan i Skultuna leder snarare tankarna till 1700-talet än till medeltiden. Det var nämligen då som kyrkan fick sin nuvarande form, med ett nytt kor och torn. Men utsidan bär också tydliga drag från början av 1900-talet, då bland annat de nybarocka stenportalerna tillkom.

Kyrkan är starkt påverkad av mässingsbruket som Karl IX grundade i socknen 1607. Många brukspatroner har genom åren bidragit till att rusta och bygga om kyrkan. Ett stort antal mässingsföremål från bruket har också hittat sin väg till kyrkan. Bland annat dopskålen från 1673, den sjuarmade ljusstaken bakom altaret, krucifixgruppen på predikstolens dörr och flera ljuskronor och ljusplåtar. Det är också bruket som har gjort att kyrkan ligger lite avskilt, någon kilometer söder om tätorten då det var vid bruket, och inte vid kyrkan, som de flesta bosatte sig.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
  • Place main near public transport@2x Nära kollektivtrafik

Kontakta oss

Pilgrimsma%cc%88rke

Eva Dellemyr

  • Ohhhkyndrcy4xnbif7x3

    Till sommaren arrangeras en "provvandring" på Romboleden från Mälardalen till Älvdalen.

    Romboleden 5 mar

    Den medeltida Romboleden till Nidaros går norrut, genom Västmanland och Dalarna. Den 30 maj startar en grupp från Munktorp och en grupp från Västerås. Strax före midsommar beräknas vandrarna anlända till Älvdalen. Dagsetapperna varierar, räkna med ca två mil per dag. Det är första gången på modern tid som en sammanhållen vandring med möjlighet till övernattning erbjuds. Det är lokala krafter i samverkan utmed sträckan genom Västmanland och Dalarna som gör detta möjligt. M...