Place main culture@2x Söderbärke kyrka

Vita kyrka, där vid stranden utav Barkens klara våg, led oss som en mor vid handen uti själens pilgrimståg. Om detta vackra tempel som är Söderbärke kyrka skrev söderbärkeklockaren Erik Trankvill några strofer. Enligt vad som berättats från gamla tider skall den första kyrkan i Söderbärke ha kommit till någon gång i förra hälften av 1000-talet. I mitten av 1300-talet kom den äldsta stenkyrkan till. Den omfattade mittpartiet i vår nuvarande kyrka ― från torningången till pelarraden hitom predikstolen. Sitt nuvarande utseende fick den genom en utbyggnad under åren 1729 – 1734. Enligt Petrus Petraeus byggdes den nuvarande treskeppiga kyrkan utanpå den gamla kyrkan utan att man behövde göra avbrott i gudstjänstlivet. Den invigdes på Mikaelidagen år 1734. År 1911 restaurerades kyrkan. De gamla slutna bänkkvarteren togs bort. Istället sattes långbänkar in. Vidare ersattes tegelgolvet med golv av trä. Men vid senaste restaureringen åren 1966 – 1967 var målsättningen att ge kyrkan tillbaka sin ursprungliga 1700-talskaraktär. Färgsättningen från detta sekel kom tillbaka och vidare lades golv av tegel. Endast under bänkarna behölls förutvarande trägolv.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
  • Place main near toilet@2x Nära toalett
Hitta hit:

Kyrkogatan 25, 777 60 Söderbärke

Kontakta oss

Pilgrimsma%cc%88rke

Eva Dellemyr

  • Ohhhkyndrcy4xnbif7x3

    Till sommaren arrangeras en "provvandring" på Romboleden från Mälardalen till Älvdalen.

    Romboleden 5 mar

    Den medeltida Romboleden till Nidaros går norrut, genom Västmanland och Dalarna. Den 30 maj startar en grupp från Munktorp och en grupp från Västerås. Strax före midsommar beräknas vandrarna anlända till Älvdalen. Dagsetapperna varierar, räkna med ca två mil per dag. Det är första gången på modern tid som en sammanhållen vandring med möjlighet till övernattning erbjuds. Det är lokala krafter i samverkan utmed sträckan genom Västmanland och Dalarna som gör detta möjligt. M...