Trail main hiking@2x Sura kyrka-Gunnilbo kyrka, Romboleden

Sträckan Sura till Lisjö går via järnvägen Lisjöbanan. Stationen låg vid Strömsholms kanals sluss i Surahammar. Den 10 kilometer långa järnvägen byggdes av Surahammars Bruk 1876 och revs 1928. Loket Valunder, som är byggt 1876 vid Kristinehamns Mekaniska Werkstad, finns i Surahammars bruksmuseum. Järnvägen byggdes för att underlätta transporter till Surahammars bruk av bränsle, som huvudsakligen hämtades från Lisjö. Det fanns tre typer av lastvagnar: en vagn för transport av timmer, kastved, torv, pinnar och slagg, en godsfinka för mjölk, kalvar, post, i vardagslag även passagerare och slutligen en personvagn för högtidligare tillfällen.

Sträckan Lisjö till Färna går via mindre grusvägar genom skog, förbi sjöar och sommarstugor.

Sträckan Färna till Gunnilbo, går via en gräsbeväxt historisk väg genom skogen förbi Flena hammare där den fortsätter via mindre grusvägar till Gunnilbo.

Tid: 2 dagsetapper

Svårighetsgrad: Grön - enkel
Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 32.0 km
Underlag:

Grus och gräs

Parkering:

Finns vid kyrkan.

Kontakta oss

Pilgrimsma%cc%88rke

Eva Dellemyr

  • Ohhhkyndrcy4xnbif7x3

    Till sommaren arrangeras en "provvandring" på Romboleden från Mälardalen till Älvdalen.

    Romboleden 5 mar

    Den medeltida Romboleden till Nidaros går norrut, genom Västmanland och Dalarna. Den 30 maj startar en grupp från Munktorp och en grupp från Västerås. Strax före midsommar beräknas vandrarna anlända till Älvdalen. Dagsetapperna varierar, räkna med ca två mil per dag. Det är första gången på modern tid som en sammanhållen vandring med möjlighet till övernattning erbjuds. Det är lokala krafter i samverkan utmed sträckan genom Västmanland och Dalarna som gör detta möjligt. M...