Place main culture@2x Sura kyrka

Sura nya kyrka uppfördes i nyromantisk stil 1890-1892, efter ritningar av arkitekt Gustaf Pettersson. Kormålningen av Nils Aron Berge är unik i sitt slag. Den innehåller flera hundra figurer, flera i naturlig storlek. Här finns flera bibliska berättelser, ortsbor, bruket och kända personer.

Sura gamla kyrka uppfördes 1671 av liggtimmer och kläddes 1684 med spån. Den bestod av ett långhus med rakt avslutat kor i öster och kyrktorn i väster. I söder fanns ett vapenhus och i norr en sakristia.

Sura gamla kyrka övergavs 1892 när den nuvarande Sura kyrka invigdes. År 1911 restaurerades kyrkan och blev samlingssal och kommunalhus. Den återinvigdes till kyrka 1967.

Sura gamla kyrka ödelades 1998 i en anlagd brand, men sakristian klarade sig. Beslut fattades att inte återuppbygga kyrkan. Däremot renoverades sakristian och en minnesplats inrättades där träkyrkan tidigare stod.

Kyrkorna är belägna i Sura invid Strömsholms kanal strax väster om Surahammar.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
Parkering:

Finns i anslutning till Sura kyrka

Kommunikationer:

Adress: Hammarleden 224, 735 91 Surahammar. Tåg och buss till Surahammars centrum, sen ca 2 km promenad.

Hitta hit:

Hammarleden 224, 735 91 Surahammar.

Kontakta oss

Pilgrimsma%cc%88rke

Eva Dellemyr

  • Ohhhkyndrcy4xnbif7x3

    Till sommaren arrangeras en "provvandring" på Romboleden från Mälardalen till Älvdalen.

    Romboleden 5 mar

    Den medeltida Romboleden till Nidaros går norrut, genom Västmanland och Dalarna. Den 30 maj startar en grupp från Munktorp och en grupp från Västerås. Strax före midsommar beräknas vandrarna anlända till Älvdalen. Dagsetapperna varierar, räkna med ca två mil per dag. Det är första gången på modern tid som en sammanhållen vandring med möjlighet till övernattning erbjuds. Det är lokala krafter i samverkan utmed sträckan genom Västmanland och Dalarna som gör detta möjligt. M...